KISSOL – Kurs Instruktora Sportów Obronnych I Strzelectwa Sportowego

KISSOL – KURS INSTRUKTORA SPORTÓW OBRONNYCH I STRZELECTWA SPORTOWEGO LOK organizowany przez firmę:

Organizacja Powiatowa Ligii Obrony Kraju Kraków – Krowodrza przy współpracy F.H.U FARO.

Kurs organizowany jest z akredytacją i wg. wytycznych Organizacji Powiatowej Ligii Obrony Kraju Kraków – Krowodrza.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień Instruktora Sportów Obronnych i Strzelectwa Sportowego LOK, potwierdzonych legitymacją oraz zaświadczeniem.

Kurs obejmuje 100 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych na strzelnicy. Na spotkaniach poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

 • Znajomość niezbędnych przepisów prawnych
 • Organizacja i prowadzenie zawodów strzeleckich i sportów obronnych
 • Odznaki Sportów Obronnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami ratownictwa medycznego
 • Ochrona osób i mienia
 • Nauczanie strzelania, edukacja dla bezpieczeństwa i przysposobienie obronne
 • Organizacja obozów szkoleniowo – sportowych
 • Regulaminy i bezpieczeństwo na strzelnicach
 • Letni biathlon
 • Zajęcia na strzelnicy i postawy strzeleckie

Zajęcia odbędą się w dniach 1-2.07.2023 i 8-9.07.2023 w Krakowie przy ul. Pomorskiej 2.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji do 80% ceny kursu, informacje dostępne na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

Warunkami uczestniczenia w kursie KISSOL są:

 • ukończone 18 lat
 • dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu szkoły
 • przedłożenie oświadczenia o stanie zdrowia
 • przedłożenie oświadczenia o niekaralności
 • przedłożenie 2 sztuk zdjęć legitymacyjnych
 • przedłożenie zaświadczenia z klubu strzeleckiego

Zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 26.06.2023 r. na adres mailowy szkolenia.faro@gmail.com

W zgłoszeniu proszę o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, mail kontaktowy.

Do uzyskania legitymacji instruktora będzie potrzebne zaświadczenie o odbyciu 60 godzin stażu w klubie strzeleckim/ klubie LOK.