Szkolenia BHP Kraków

Szkolenia Pierwszej Pomocy – Cywilne

Prowadzone przez nas kursy pierwszej pomocy prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu treningowego oraz dostosowywane są indywidualnie do potrzeb, które ustalamy i definiujemy przed rozpoczęciem szkolenia.

Duży nacisk kładziemy na rozwinięcie umiejętności praktycznych kursantów, poprzez wykonywanie ćwiczeń sytuacyjnych, stale kontrolując postęp każdego z osobna. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy realizowane są w oparciu o zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje spełniają wymagania zawarte w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Gwarantujemy rzetelną obslugę i wymaganą formalnie, pełną dokumentację odbytych szkoleń pomocy przed medycznej (tzw. Pierwszej Pomocy).

Szkolenia TCCC – szkolenia (TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE)

Szkolenia dla służb mundurowych i cywili zainteresowanych medycyną pola walki.