K.I.S.S. IX – Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego

Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego organizowany przez firmę:

F.H.U. FARO

 • pod patronatem merytorycznym: Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (MZSS)
 • przy współpracy: Ligi Obrony Kraju Kraków (LOK) oraz Wojskowego Klubu Sportowego Wawel (WKS Wawel)

Kurs organizowany jest z akredytacją i wg. wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień Instruktora Strzelectwa Sportowego (LEGITYMACJI PZSS).

Podczas trwania kursu istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

 • Sędziego klasy III – S3
 • Prowadzącego Strzelanie (LOK lub/i PZSS) – KPS
 • Instruktora Strzelectwa Bojowego – KIB
 • Instruktora Sportów Obronnych i Strzelectwa Sportowego LOK – KISSOL

Kurs będzie odbywał się w weekendy w godz. 8:00-20:00. Dokładne terminy zajęć podane zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

Warunkami uzyskania legitymacji Instruktora Strzelectwa Sportowego są:

 • ukończone 18 lat
 • minimum średnie wykształcenie
 • posiadanie patentu strzeleckiego (umożliwiamy uzyskanie go w trakcie kursu)*
 • w przypadku pracowników służb mundurowych – przedłożenie zaświadczenia o przydzieleniu broni służbowej
 • przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
 • przedłożenie zaświadczenia o niekaralności

Zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 16.02.2024 na adres mailowy mzss.kursy@gmail.com

W zgłoszeniu proszę o przesłanie następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • mail kontaktowy

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji do 80% w ramach: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć oraz uprawnień dodatkowych poznacie Państwo na spotkaniu organizacyjnym w dniu 25.02.2024 r. o godz. 15:00 na strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie.

W razie wątpliwości proszę o kontakt pod tel.: +48 513 635 635