K.I.S.S. IV – Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego

K.I.S.S.IV – Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego organizowany przez firmę: F.H.U. FARO, pod patronatem merytorycznym: Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (MZSS)
przy współpracy:
Ligi Obrony Kraju Kraków (LOK)

(FARO & MZSS & LOK )

Informacje dodatkowe pod tel.: +48 513 635 635
Zgłoszenia do 05.08.2020
Planowany termin rozpoczęcia: 15.08.2020
Planowany termin zakończenia (egzamin): 04.10.2020

Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) planowo co drugi weekend 10 zjazdów.
Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień (LEGITYMACJI PZSS) Instruktora Strzelectwa Sportowego.

Możliwość uzyskania dotacji:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=585153

Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowych uprawnień obejmujących:

  • Sędziego klasy III,
  • Prowadzącego Strzelanie, (LOK lub/i PZSS),
  • zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mzss.kursy@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia
  • Numer telefonu i mail kontaktowy