II Edycja Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego – Spotkanie Organizacyjne

K.I.S.S. II

Spotkanie organizacyjne
28.04.2018

Godzina 18.15 Kraków ul. Centralna 60.
Sala szkoleniowa LOK

Kolejna edycja:
Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego organizowany przez firmę FHU FARO, pod patronatem merytorycznym:

Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przy współpracy:

LOK Kraków
oraz
TS Wisła Kraków.

Kurs prowadzić będą wybitni wykładowcy dysponujący olbrzymią wiedzą teoretyczną, jak również dużym doświadczeniem praktycznym, od lat zdobywanym we współpracy z wybitnymi zawodnikami z małopolski i Polski. Ponad 15 wykładowców : trenerzy, wykładowcy akademiccy z AWF i UR,ratownicy, Sędziowie kl międzynarodowej, adwokaci, specjaliści

Kurs organizowany jest wg wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. (Zakończony wydaniem Legitymacji Instruktora PZSS). Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień Instruktora Strzelectwa Sportowego.

Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowych uprawnień obejmujących:

  • Instruktora sportów obronnych i biatlonu letniego LOK,
  • Sędziego klasy III PZSS,
  • Prowadzącego strzelanie LOK lub/i PZSS,
  • zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Zgłoszenia:
Poprzez adres email: mzss.kursy@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie:
Imię, Nazwisko, nr telefonu i mail kontaktowy oraz datę urodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć oraz uprawnień dodatkowych poznacie Państwo na spotkaniu organizacyjnym.

Cena
Cena za część ogólna (80 godz.) i specjalistyczna (150 godz.) 2500 zł netto (plus VAT 23% 3075 zł)