K.I.S.S. V – Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego

Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - edycja 5 plakat

K.I.S.S.V – Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego organizowany przez firmę:

F.H.U. FARO
pod patronatem merytorycznym:
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego (MZSS)
przy współpracy:
Ligi Obrony Kraju Kraków (LOK) oraz Wojskowy Klub Sportowy Wawel (WKS Wawel)

(FARO & MZSS & LOK & WKS Wawel )

Informacje dodatkowe pod tel.: +48 513 635 635
Zgłoszenia do 09.05.2021
Planowany termin rozpoczęcia: 22.05.2021
Planowany termin zakończenia (egzamin): 30.11.2021
Zajęcia weekendowe (Sobota – Niedziela) planowo co drugi weekend 10 zjazdów.
Kurs organizowany jest z akredytacją i wg. wytycznych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Ukończenie kursu i zdanie egzaminów gwarantuje zdobycie uprawnień (LEGITYMACJI PZSS) Instruktora Strzelectwa Sportowego wydana przez PZSS

Możliwość uzyskania dotacji do 80%:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad

Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowych uprawnień obejmujących:

  • Sędziego klasy III,
  • Prowadzącego Strzelanie, (LOK lub/i PZSS),
  • zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mzss.kursy@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia
  • Numer telefonu i mail kontaktowy

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć oraz uprawnień dodatkowych poznacie Państwo na spotkaniu organizacyjnym.